draŭlany zedlik   S.B.IE.Ŭ.K.: čytaj, što pišuć
 


Naviny
 

 14 sakavika 2015 hodu
VMS 2.9.2: adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom i life vypraŭlenaja i znoŭ pracuje. Dadałasia padtrymka adpraŭki na numary, pieraniesienyja da inšych aperataraŭ.

Pierajści na staronku prahramy.


 7 traŭnia 2012 hodu
VMS 2.9.1: adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom i life vypraŭlenaja i znoŭ pracuje.

Pierajści na staronku prahramy.


 27 krasavika 2010 hodu
VMS abnaviłasia da versii 2.9. Dadadzienaja padtrymka adpraŭki paviedamleńniaŭ na life, a taksama vypraŭlenaja adpraŭka paviedamleńniaŭ abanentam velcom.

Zaruzić archiŭ. Adkryć staronku. Hladzieć čejndžłoh.


 2 sakavika 2009 hodu
Krychu abnoŭlenaja raskładka łacinki Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout — ciapier jana padtrymlivaje Windows Vista.


 21 studzienia 2009 hodu
Narešcie stvorany pieršy ŭ śviecie słoŭnik pravierki artagrafii dla biełaruskaj łacinki ŭ braŭzery Opera. Słoŭnik adaptavany dla pravierki artagrafii ŭ śviežaj versii Opera 10, jakaja pakul jašče nosić status alfy, ale finalnaja musić nieŭzabavie źjavicca.

Kab nie pieraklučacca pamiž roznymi słoŭnikami, dla zručnaści ŭ słoŭnik pravierki artagrafii ŭklučanyja adrazu 2 grafiki: kirylica i łacinka, takim čynam abjadnany słoŭnik dazvalaje adnačasova praviarać jak łacinku, tak i klasyčny pravapis.

Słoŭnik byŭ stvorany na padstavie słoŭnika Aleksa Bułojčyka i Vitala Chilko, ale z ulikam taho, što sajty, dzie raźmiaščaŭsia hety słoŭnik, dziŭnym čynam pierastali pracavać, kiryličnaja častka z vypraŭleńniem peŭnych chibaŭ taksama vykładzienaja asobna — jak i łacinka, dla zručnaści.

Słoŭnik pravierki artagrafii vykarystoŭvaje farmat Hunspell, a heta aznačaje, što tearetyčna pravierku artagrafii možna pryčapić u lubuju pragramu, jakaja padtrymlivaje hety farmat.

Padrabiaznaści i fajły dla zahruzki šukaj na staroncy słoŭnika.


 19 studzienia 2009 hodu
Abnavilisia raskładki Belarusian Typo i Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout — abiedźvie da versii 2.0. Abnaŭleńnie naśpiavała daŭno, ale ŭsio łamała pravieści prystojnaje testavańnie.

Z asnoŭnych źmienaŭ, jakija napatkali raskładku biełaruskaj łacinki Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout — heta padtrymka Windows Vista (u tym liku troch architekturaŭ pracesaraŭ uklučna z 64-bitavymi), źjaviłasia mahčymaść uvodu pravilnaha apostrafa, kancavy symbal dvukośsia zamienieny na bolš słušny, a taksama dadadjenyja novyja karysnyja symbali.

Z asnoŭnych źmienaŭ typahrafskaj raskładki biełaruskaj movy Belarusian Typo — heta kancavy symbal dvukośsia vypraŭleny na słušny dla kirylicy, dadadzienaje šmatkop’je, a taksama źjaviłasia dastatkova vialikaja kolkaść novych karysnych symbalaŭ.

Bolš padrabiaznuju infu šukaj na vyjavach na staronkach raskładak: Belarusian Typo i Belarusian (Latin) Programmers Keyboard Layout.


usie naviny
 
 
 

naviny sajtu
14.03.2015
VMS 2.9.2: adpraŭka na velcom i life, padtrymka pieraniesienych numaroŭ
07.05.2012
VMS 2.9.1: vypraŭlenaja adpraŭka na velcom i life
27.04.2010
VMS 2.9: dadadzieny life i vypraŭleny velcom
02.03.2009
Padtrymka Windows Vista dla Belarusian (Latin) (Custom) Keyboard Layout
usie naviny
 
stužki navinaŭ
RSS
Atom
 
nie pa temie
zedlik. Persanalny błog